• نویسنده : دانشجو
  • تاریخ : 20:52 - دوشنبه 1391/08/08

اندیس صابونی

اندیس صابونی عبارت است از میلی گرم پتاس مورد نیز جهت هیدرولیز یا صابونی کردن یک گرم از نمونه مورد آزمایش. از این اندیس جهت شناسایی روغن ها استفاده می شود. این اندیس در واقع نشان دهنده طول زنجیره اسیدهای چرب تشکیل دهنده نمونه مورد آزمایش است. به عبارتی هر چه طول زنجیره اسید های چرب بلندتر باشد،اندیس صابونی آن ها کمتر می شود.


هدف : طول زنجیره ی اسیدهای چرب را مشخص میکند.

روش آزمایش : 5 گرم روغن و 50 میلی لیتر KOH را به بالون اضافه کرده و به مبرد وصل میکنیم و روی HEATER میگذاریم.به مدت نیم ساعت حرارت میدهیم  بعد از خنک شدن کامل بالن 1میلی لیتر معرف فنول فتالئین ریخته و محتویات آن را با HCL 0.5 M تا ناپدید شدن رنگ صورتی تیتر میکنیم.


قبل از تیتراسیون :


بعد از تیتراسیون :جواب :

B=46

S=14ml

N=0.5

W=5

طبق فرمول مربوطه => اندیس صابونی=179.52

دسته بندی :آخرین مطالب

» اندازه گیری قلیاییت آب ( چهارشنبه 1391/10/13 )
» اندازه گیری سختی منیزیم ( چهارشنبه 1391/10/13 )
» اندازه گیری سختی کلسیم ( چهارشنبه 1391/10/13 )
» اندازه گیری سختی کل آب ( چهارشنبه 1391/10/13 )
» اندازه گیری نیتریت سدیم به روش جذب رنگ ( چهارشنبه 1391/10/13 )
» اندازه گیری ویتامین C ( جمعه 1391/10/08 )
» اندازه گیری اسیدیته آبمیوه ( جمعه 1391/10/08 )
» روش تولید ماءالشعیر ( جمعه 1391/10/08 )
» نوشیدنی ها ( پنجشنبه 1391/10/07 )
» نقش کلسیم در تغذیه ( جمعه 1391/09/24 )
» نقش آهن در تغذیه ( جمعه 1391/09/24 )
» اندازه گیری میزان آهن نمونه ( دوشنبه 1391/09/20 )