• نویسنده : دانشجو
  • تاریخ : 20:52 - دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

اندیس صابونی

اندیس صابونی عبارت است از میلی گرم پتاس مورد نیز جهت هیدرولیز یا صابونی کردن یک گرم از نمونه مورد آزمایش. از این اندیس جهت شناسایی روغن ها استفاده می شود. این اندیس در واقع نشان دهنده طول زنجیره اسیدهای چرب تشکیل دهنده نمونه مورد آزمایش است. به عبارتی هر چه طول زنجیره اسید های چرب بلندتر باشد،اندیس صابونی آن ها کمتر می شود.


هدف : طول زنجیره ی اسیدهای چرب را مشخص میکند.

روش آزمایش : 5 گرم روغن و 50 میلی لیتر KOH را به بالون اضافه کرده و به مبرد وصل میکنیم و روی HEATER میگذاریم.به مدت نیم ساعت حرارت میدهیم  بعد از خنک شدن کامل بالن 1میلی لیتر معرف فنول فتالئین ریخته و محتویات آن را با HCL 0.5 M تا ناپدید شدن رنگ صورتی تیتر میکنیم.


قبل از تیتراسیون :


بعد از تیتراسیون :جواب :

B=46

S=14ml

N=0.5

W=5

طبق فرمول مربوطه => اندیس صابونی=179.52

دسته بندی :آخرین مطالب

» اندازه گیری قلیاییت آب ( چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ )
» اندازه گیری سختی منیزیم ( چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ )
» اندازه گیری سختی کلسیم ( چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ )
» اندازه گیری سختی کل آب ( چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ )
» اندازه گیری نیتریت سدیم به روش جذب رنگ ( چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ )
» اندازه گیری ویتامین C ( جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ )
» اندازه گیری اسیدیته آبمیوه ( جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ )
» روش تولید ماءالشعیر ( جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ )
» نوشیدنی ها ( پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ )
» نقش کلسیم در تغذیه ( جمعه ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ )
» نقش آهن در تغذیه ( جمعه ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ )
» اندازه گیری میزان آهن نمونه ( دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ )